Friday, July 17, 2009

me xom ara var

enashi dzvali shevnishne
yelshi rom amosuliyo
titqos ragacit menishna
rom shen ar xar suliko
civi simgera manavis
botlshi rom shemaluliyo
ar davurekav aravis
radgan ver vnaxe suliko
dilidan srola daiwyo
xalxi ki gamosuliyo
chavedi,vkitxe jariskacs
xom ar mogiklavt suliko?
tanxmobis nishnad maiorma
tankis win tavi daxara
margalitivit kbilebi
saxeshi shemomayara.
shen vinc gishvelis,isa var
nugar igelveb,awio
tu gakvetili ar ici
xeli ar unda awio
dajeqi mome dgiuri
xval deda momiyvaneo
cashi gafrinda bugaga
werili gavataneo
es tqva da gauchinarda
sjobda ar dakarguliyo
gul amoskvnili vkiodi
me xom ara var suliko?

No comments:

Post a Comment