Sunday, November 3, 2013

Lr

ნიკა ოდნავშესამჩნევად იღიმოდა.მას ხალხთან ურთიერთობა უყვარდა.ოდნავ პარანოიკულ გამოხდომებს, საგულდაგულოდ იტენიდა შავი გაცვეთილი პალტოს შიდა ჯიბეში.ახლად გაცნობილ გოგოებს ტუალეტში ეპატიჟებოდა ანდანტეს გასაყნოსად.
ო ნიკა რატომ არ მოკვდები?!

No comments:

Post a Comment