Saturday, August 6, 2011

მინდოდა რომ

მინდოდა,რომ...აგველოკა,გვერბინა,გვეზასავა,გვეყვირა,გვეცანცარა,გვებანავა,გაგვეპარსა,მოგვეწია,დაგველია
გვეხტუნავა,გვეალერსა,შარვალში ხელი ჩაგეყო,გვეცეკვა,გვეთუხთუხა,გვეჟიმავა,
დაგვეძინა,გაგვეღვიძა,გვეჭამა,გვესვა,გვეყურყუტა,გაგვეხვრიტა,გვესროლა,გვეფრინა,გვეცურავა,
გვეცინა,გვეტირა,გვედეპრესიულა,გვეშიოზიდა,დაგვეკრა,გვეკითხა,გვეყურებინა,გვეფსიხა,გაგვეჭედა
გვესრიალა,გვეტარებინა,მოგვეჯვა,მოგვეფსა,გველაპრაკა,გვენახა,გვეჭორავა,გვეჭუკჭუკა,გაგვეხადა,ჩაგვეცვა,
გვემგზავრა,დაგვესვენა,დაგვღამებოდა,გაგვეთენებინა,გვეწაკლაკა,გვეჩალიჩა,დაგვერეკა,მიგვეწერა,მოგეწერა,მომეწერა
მაგრამ მაინც ისევ ისეთი შენძრეული ხარ!!!! და ა.შ. და ა.შ. და ა.შ. და ა.შ. და ა.შ. და ა.შ. და ა.შ. და ა.შ. და ა.შ. და ა.შ. და ა.შ. და ა.შ. და ა.შ. და ა.შ. და ა.შ. და ა.შ. და ა.შ. და ა.შ. და ა.შ. და ა.შ. და ა.შ. და ა.შ. და ა.შ. და ა.შ. და ა.შ. და ა.შ. და ა.შ. და ა.შ. და ა.შ. და ა.შ. და ა.შ. და ა.შ. და ა.შ. და ა.შ. და ა.შ. და ა.შ. და ა.შ. და ა.შ. და ა.შ. და ა.შ. და ა.შ. და ა.შ. და ა.შ. და ა.შ. და ა.შ. და ა.შ. და ა.შ. და ა.შ. და ა.შ. და ა.შ. და ა.შ. და ა.შ. და ა.შ. და ა.შ. და ა.შ. და ა.შ. და ა.შ. და ა.შ. და ა.შ. და ა.შ. და ა.შ. და ა.შ. და ა.შ. და ა.შ. და ა.შ. და ა.შ. და ა.შ. და ა.შ. და ა.შ. და ა.შ. და ა.შ. და ა.შ. და ა.შ. და ა.შ. და ა.შ. და ა.შ. და ა.შ. და ა.შ. და ა.შ. და ა.შ. და ა.შ. და ა.შ. და ა.შ. და ა.შ. და ა.შ. და ა.შ. და ა.შ. და ა.შ. და ა.შ. და ა.შ. და ა.შ. და ა.შ. და ა.შ. და ა.შ. და ა.შ. და ა.შ. და ა.შ. და ა.შ. და ა.შ. და ა.შ. და ა.შ. და ა.შ. და ა.შ. და ა.შ. და ა.შ. და ა.შ. და ა.შ. და ა.შ. და ა.შ. და ა.შ. და ა.შ. და ა.შ. და ა.შ. და ა.შ. და ა.შ. და ა.შ. და ა.შ. და ა.შ. და ა.შ. და ა.შ. და ა.შ. და ა.შ. და ა.შ. და ა.შ. და ა.შ. და ა.შ. და ა.შ. და ა.შ. და ა.შ. და ა.შ. და ა.შ......

No comments:

Post a Comment