Saturday, April 11, 2009

us


es blogi gavakete me sabam da qartul undergroundzea, tbilisur underground sazogadoebaze romelshic shedian goths punks metallists emos skaters da sxva chatlaxebi infos davdeb danarchens  magla erterti amgalitia mocemuli aseti shekrebbebi gvqodna da gavdiodit qalaqis quchebshi da vsvadit vertobodit vlaparakobdit da protests gamovtqvamdit

No comments:

Post a Comment